fa

Extension Hair
All extension for hair, with natural and synthetic hair

itenesfrdeptruarbgcazhcsdaeletfafihihuidiwjakoltlvmsnlnoplroskslsvthtrukvi

Enter in Extension Hair


Extension Hair : این سایت جمع آوری همه چیز شکل که در مورد جهان مو فرمت: چگونه به درخواست آنها چه کسانی بهترین روش ها و نوآوری ها، اگر آنها را از موی انسان و یا موی مصنوعی ساخته می شوند چقدر آنها, هزینه. روش های رفع متفاوت هستند: کلیپ های شانه دوخته یا جوش سرد با کراتین. شما می خواهید به صرف طولانی مودار در هیچ زمان با تشکر از الحاقات مو شکل ممکن در حال حاضر! اگر مایلید به مدل موی خود را به سلمان در فلش تبدیل و نمایش dizzying یال طولانی به دست صالح است که می دانند چگونه به اقدام در مو بدون آسیب رساندن به آنها سپرده. بسیاری از زنان مو بلند و انبوه یا ù ù پی پی مورد نظر و تکیه بر خود را سالن زیبایی او را. مو به مو طبیعی یا مصنوعی رشته به طول و یا اضافه کردن حجم به مو می افزاید. بزرگترین مشکل à شکل قفل نتیجه طبیعی ترین ù ممکن است به نوع مو و رنگ مناسب را پیدا کنید. سلمان فرمت در فاصله حدود 0.5 سانتی متر از ریشه موهای طبیعی شما اعمال می شود و همه چیز ثابت با کراتین ماده ای است که سخت و با خشک شدن محسوس می شود. مدت زمان فرمت به آرایشگاه à رفع اعمال بستگی به کیفیت. با کیفیت خوب à پسوند می تواند تا پنج ماه گذشته. ضمیمهها مو کاملا بی ضرر هستند. شکل بزرگترین خطر که بخش اضافه شده توسط سلمان خفه کردن موهای طبیعی شما. با کمتر اکسیژن، مو می تواند شکننده شده و به راحتی شکستن پی پی ù ù. هزینه تمدید بسته به نوع مو و مواد مورد استفاده متفاوت است. شکل à یکنواختی بیشتر و طول مو خلوص، استفاده می شود و پی ù سر à هزینه بالا. Ò فرمت هر € € 10 تا 60 هزینه بسته به عرض، كيفيت مو و à روش استفاده شده توسط سلمان به آنها اعمال می شود.

Encyclopaedic hair website

Extension Hair capelli Extension Hair acconciature Extension Hair estetica Extension Hair moda-capelli Extension Hair salute Extension Hair parrucchieri

Extension Hair - Hairdressers hair health care in the salons of beauty and aesthetics, with hair style for fashion photos and sales of hair-hair care products.

Sections of Interest

Extension Hair, hairdressers, hair, health, beauty salons, hair fashion photos, hairstyles, aesthetics, for sale, chat hair, hair loss treatment, hair loss, balayages, meches, shatush, deja-vu, Extension Hair, hairdressing equipment, professional hair dryers, hair straighteners, scissors for hairdressers, curling iron, Hair Brushes, combs, accessories beauty salons, professional items for hair, new hairdressing accessories.
Extension Hair, cosmetic tools, plate ion hair, testamodelle woman, head hair, hair curling iron, African braids, scissors to cut hair, natural hair extensions with clips, clipper, management software for hairdressers.
Extension Hair, hair color charts, dvd hair cuts, scissors Matsusaki, chair for beauty salons, disposable items, equipment for hair extension, professional scissors for hairdressers, hair braids, sterilizer, aluminum foil for meches.
Extension Hair, hair dryer, toupees, natural hair wigs, tanning lamps, manufacture disposable items, non-woven non-woven fabric, disposable kimono, disposable capes, clothing hairdressers, phon -ion.
Extension Hair, hairdressers, aesthetic, Hair plates handbag, beauty, official website, news, hair, Made in Italy, drying hood for hairdressers

Gossip & News

19 Apr 19

competitor

 

WALGREENS BOOTS ALLIANCE, ovvero una delle maggiori catene internazionali operanti nel settore della salute e della bellezza, entra nel MERCATO ITALIANO.

L’ingresso di un gruppo di tali dimensioni è un MOMENTO DI DISCONTINUITÀ in un mercato, come quello italiano, alle prese con una FASE DI PROFONDO RIPENSAMENTO della propria distribuzione, anche per effetto delle NUOVE REGOLE sulle strutture proprietarie delle farmacie.

Ad accompagnare in conferenza i manager del gruppo, ci sono il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il numero uno di Confindustria Vincenzo Boccia. Un segnale della decisione con cui il gruppo sbarca sul mercato italiano. Questo segnale di forza dovrebbe alimentare l’idea, nel BEAUTY MADE IN ITALY, che non sia rimandabile a lungo una scossa profonda al sistema.

Le RICERCHE DI MERCATO mostrano che sia sul fronte dell’E-COMMERCE sia su quello dei SOCIAL MEDIA, i marchi nazionali praticamente non esistono. Per questo ritardo ci sono ragioni strutturali, in primo luogo il fatto che la COSMESI ITALIANA è costituita da una molteplicità di piccole e medie aziende manifatturiere, dunque poco visibili al consumatore finale. Ma, attenzione, alla radice c’è anche una RAGIONE DI MENTALITÀ, in particolare sullo sviluppo di marchi propri. È proprio su questo aspetto che sarà necessario lavorare.

L’ASSENZA di marchi propri e, di conseguenza, di Brand riconoscibili, impedisce al BEAUTY MADE IN ITALY di giocarsi quella che potrebbe essere la migliore carta da giocare: opporre alla strapotenza RETAIL delle MULTINAZIONALI una convinta presenza online.

Se, fino ad oggi, l’Italia della COSMESI ha potuto vivere e produrre lontano dal consumatore finale, oggi però non può permettersi di PERDERE il treno dei nuovi canali.

19 Apr 19

olaplex

OLAPLEX, Brand di prodotti professionali per capelli, cerca INVESTITORI.

Il BRAND ha dato il mandato a Financo per esplorare diverse
OPZIONI DI INVESTIMENTO, ma la più appetibile sembra quella
dell’ingresso di un fondo di PRIVATE EQUITY nel capitale societario.

Alcune fonti rivelano che le vendite di OLAPLEX
hanno raggiunto l’anno scorso 100 milioni di dollari.

Nel 2018, OLAPLEX ha vinto una causa contro L’Oreal Uk, accusata
di violare il BREVETTO OLAPLEX con il loro prodotto Smartbond.
L’Oreal ha fatto appello alla decisione della corte e la prossima sentenza
è attesa tra la fine del 2019 e i primi mesi dell’anno successivo.

19 Apr 19

TERZI INDUSTRIE

BEAUTY BAZAR FASHION è lo short magazine
dedicato alla moda-capelli di tendenza e
TERZI INDUSTRIE, azienda leader nella produzione
di materiale in polietilene alta e bassa densità,
si è aggiudicata la copertina di questo numero !

Grazie all'esperienza maturata nel campo dell’estetica e
alla collaborazione con tecnici esperti nella preparazione
di miscele di fibre naturali e sintetiche, TERZI INDUSTRIE
è ancora più competitiva nel campo dell'estetica.

Sfoglia la rivista !

TERZI INDUSTRIE S.r.l
V.le Lombardia, 870 - 21050 Marnate (Varese) - Italia
Tel: +39 0331 601317

BEAUTY DIVISION
Via Kennedy, 1E - Cerro Maggiore (Milano) - Italia
Tel: +39 0331 1782940

19 Apr 19

Jessica Neil & Mary Geoghegan

 

Ph: Jack Eames
Make-up: Maddie Austin
Stylist: Clare Frith

hair-collections

19 Apr 19

sostenibilità

Purtroppo non esiste nemmeno un MINIMO ACCORDO fra produttori e distributori né di un decalogo che garantisca, a favore dei consumatori, da una parte la QUALITÀ del prodotto e dall'altra la SOSTENIBILITÀ dell'ambiente.

Quel che oggi si vede è solo un po' di MARKETING travestito !

La protezione dell'ambiente è un FATTORE CHIAVE e l'industria deve avere un ruolo guida ed evitare pratiche sleali.Enter in Extension Hair